Home Tag "thareset e duarve"

E vërteta e hidhur për tharëset e duarve, nuk janë aspak higjenike

0
Një grup studiuesish anglezë pak kohë më parë arritën në përfundimin që tharëset e duarve në tualetet e bare dhe restoranteve, nuk janë aspak higjenike. Një person që lan duart pas përdorimit të tualetit dhe pastaj vendos ti thatë ato përmes tharëseve me ajër, del më i papastër nga tualeti sesa kur hyri. Kjo sipas […]