Home Tag "punën"

Disa mënyra për ta bërë punën më pak të lodhshme për punonjësit

0
Jepini përparësi shëndetit të punonjësve T’u tregoni punonjësve se kujdeseni për shëndetin dhe mirëqenien e tyre është edhe më e rëndësishme. Nëse punonjësit mendojnë se shëndeti i tyre fizik ose mendor është në rrezik në vendin e punës, ata mund të përfundojnë të frustruar dhe të mërzitur dhe nuk do të ndihen të respektuar. Kjo […]